اگر این کتاب را خوانده‌ای

از حسی که با ماه و بلوط داشتی بگو

هر کسی که عاشق کتاب خواندن است می‌تواند به شما بگوید که خواندن یک رمان عالی، به شما تجربه‌ی غوطه‌ور شدن در تصاویر و احساسات زنده را می‌دهد و حتی می‌تواند احساسات شما را نیز تحریک کند. این حرف ظاهرا عاشقانه و احساساتی به نظر می‌آید، اما در زمان مطالعه، همه ما می‌توانیم همدلی بیشتری را با شخصیت‌های کتاب به خرج دهیم، یا حتی تصور کنیم که اتفاقات آن رمان را واقعا تجربه کرده‌ایم.ارسال نوشته
become an author image